Lục hợp là gì và mối quan hệ của lục hợp trong tử vi

Nói đến tử vi, chắc hẳn ai cũng đã từng nghe qua các thuật ngữ