Thuốc Omeprazol 20mg có thành phần và công dụng như thế nào?

Thuốc Omeprazol 20mg là sản phẩm được chỉ định điều trị cho các bệnh đau